Chậu rửa


     1. Chậu rửa                                                                                                                                                            
    
  Chậu bàn đá Viglacera CA1  Chậu bàn đá Viglacera CA2  Chậu bàn đá Viglacera CD1 Chậu bàn đá Viglacera CD 20 Chậu bàn đá Viglacera CD21
    
 Chậu bàn đá Viglacera CD2 Chậu bàn đá Viglacera CD3 Chậu bàn đá Viglacra CD14 Chậu bàn đá Viglacera CD16 Chậu bàn đá Viglacera CD61
    
 Chậu gắn tường Viglacera VI5 Chậu gắn tường Viglacera VI50 Chậu gắn tường Viglacera VI61   Chậu chân đứng Viglacera VI2 Chậu chân đứng Viglacera HL4
     
  Chậu rửa inax L 2396V Chậu rửa inax L465V Chậu rửa inax đăt bàn L 283V Chậu rửa inax L-285V_L-288VD Chậu rửa inax GL-298V_L298VD

2. Chậu rửa bát                                                                                                                                                          
   
 Chậu rửa bát rossi 90
 Chậu rửa bát rossi RX80 Chậu rửa bát TANA RX81 Chậu rửa bát ROSSI RA83 Chậu rửa bát Tân Á
    
 Chậu rửa bát inox Sơn Hà Chậu rửa bát inox   

Comments