Thiết bị nước

1. Vật tư điện nước
     
     
     
     
   
     
     

2. Máy lọc nước- Bình nóng lạnh
  -Máy lọc nước 


 Máy lọc nước RO-R9 màu đỏ Máy lọc nước RO-B6 màu đen Máy lọc nước RO mới màu đỏ
 Máy lọc nước RO TÂN Á nano  Máy lọc nước Lussco Pro+9 cấp độ

 
 
 Máy lọc nước KangarooBình nước nóng KangarooGiàn quả lọc KangarooGiàn quả lọc Sơn Hà Quả lọc RO
 
 Quả lọc máy lọc nước Quả lọc Quả lọc nước  Quả lọc nước Vòi máy lọc nước
  - Bình nóng lạnh

 Bình nóng lạnh vuông sơn hà- 20lit Bình nóng lạnh sơn hà ngang 30 lit Bình nóng lạnh SHI ngang 20 lít Bình nóng lạnh ROSSI RT30-TI Bình nóng lạnh ROSS DI 20 lít


  -Thái Dương Năng
  
 Thái dương năng Tân Á Thái dương năng Sơn Hà Thái dương năng Sơn Hà  
 
3. Bình nước 
Bồn nước Sơn Hà Bồn nước Sơn HàBồn nước Sơn HàBồn nước Tân ÁBồn nước Tân Á
   
 Bồn nước nhựa Sơn HàBồn nước nhựa Sơn Hà   Comments