Thiết bị cơ khí

     
 Lục giác Century
Giá: 80000đ/bộ
 Lục giác Yousheng Tools
Giá: 70000đ/bộ
 Lục giác BerryLion
Giá: 75000đ/bộ
 Kìm bắn đinh rút
Giá: 110000đ/chiếc
 Kìm mỏ quạ Barker
Giá: 115000đ/chiếc
 

 
   
 Kìm phanh
Giá: 50000đ/chiếc
 Kìm phanh Asaki
Giá: 85000đ/chiếc
 Kìm mỏ quạ Berry Lion
Giá: 110000đ/chiếc
 Kéo cắt tôn
Giá: 115000đ/chiếc
 
 Kìm tuốt dây điện Asaki
Giá: 100000đ/chiếc
  

 
 
 
 Kìm chết
Giá: 85000đ/chiếc

 Kìm chết SGK
Giá: 95000đ/chiếc
 Kìm cắt ống nhựa nhỏ
Giá: 120000đ/chiếc
 Kìm cắt ống nhựa to
Giá: 210000đ/chiếc
 Kìm mỏ nhọn
Giá: 25000đ/chiếc
  
 
 
 
 Kéo cắt cây cảnh TOP
Giá: 120000đ/chiếc
 Kéo cắt cây cảnh
Giá: 15000đ/chiếc
 
 Kéo cắt cây cảnh 
Giá:60000đ/ chiếc
  Kéo cắt cây cảnh
Giá:750000đ/chiếc
 Kìm cắt FBF
Giá: 65000đ/chiếc
  
 


 
 Đồng hồ đo điện nhỏ
Giá: 110000đ/chiếc
 
 Đồng hồ đo điện to
Giá: 165000đ/chiếc
 Kẹp hàn
Giá: 70000đ/chiếc
 
 Súng bắn ghim
Giá: 105000đ/chiếc
 Súng bắn keo nến 
Giá:65000đ/chiếc
 
    
 Súng bắn keo nến to
Giá: 130000đ/chiếc
 Que chấm hàn mini
Giá: 50000d/chiếc
 Thước thăng bằng 50
Giá: 60000đ/chiếc
  Bộ phun sơn
Giá 125000đ/ chiếc
 Cưa cắt cây cảnh
Giá: 80000đ/chiếc
 
 
  
 Bộ khẩu tay vặn tự động
Giá: 205000đ/chiếc

 Bộ khẩu xoáy ốc
Giá: 180000d/chếc
  Bộ cờ -lê
Giá: 370000đ/bộ
 Đầu nối nhanh
Giá: 15000/chiếc
 Mỏ -lết tay đỏ
Giá: 65000đ/chiếc
Comments