1. Máy hút nhựa chân không thành hình tốc độ cao


1120A MÁY HÚT NHỰA THÀNH HÌNH ĐƠN
Giá :LIÊN HỆ


NF1250A MÁY HÚT NHỰA THÀNH HÌNH TỰ ĐỘNG
Giá: LIÊN HỆ
 


NF1250B MÁY HÚT NHỰA THÀNH HÌNH TỰ ĐỘNG
Giá: LIÊN HỆ
 

  2. Máy hút nhựa 


MÁY HÚT NHỰA CHÂN KHÔNG
Giá: LIÊN H
máy chút vỉ duplex
Giá: LIÊN HỆ
MÁY CẮT TỰ ĐỘNG
Giá: LIÊN HỆ

MÁY CẮT
Giá: LIÊN HỆ   

 3. MÁY HÚT BỤI ĐỊNH HÌNH CAO CẤP                                                                         
MÁY HÚT NHỰA ĐỊNH HÌNH CAO CẤP XG - E
Giá: LIÊN H

MÁY HÚT NHỰA ĐỊNH HÌNH CAO CẤP XG - A
Giá: LIÊN H
MÁY HÚT NHỰA ĐỊNH HÌNH CAO CẤP XG - B
Giá: LIÊN H